Reference

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zasebniki

– trgovine na debelo in drobno

– storitvena in proizvodna podjetja

– podružnice tujih podjetij oz. podjetij s tujim lastništvom

– društva