Računovodstvo v Kranju

Smo strokoven, zanesljiv in ažuren računovodski servis, ki svojim naročnikom zagotavlja celovito podporo pri njihovem poslovanju.

Za naročnike opravljamo: kontiranje in knjiženje dokumentov, vodenje poslovnih knjig, sestavljanje letnih poročil in vsa ostala knjigovodska opravila ter osnovno finančno in davčno svetovanje. Svoje storitve prilagajamo različnim naročnikom, njihovi dejavnosti in obsegu poslovanja. Med našimi naročniki so tako velika, srednja in majhna podjetja, kot tudi samostojni podjetniki, kulturni delavci in društva.

Povezujemo se tudi z drugimi strokovnjaki, ki delujejo na področju revizije, zahtevnejšega davčnega svetovanja, finančnih naložb, kadrovanja in poslovnega izobraževanja. Našim naročnikom zagotavljamo celovito storitev, ki je vsebinsko in cenovno prilagojena njihovim dejanskim potrebam.

Pri svojem delu, v računovodskem servisu Kranj,  uporabljamo  OpPIS računalniški program. Ta je namenjen vodenju in spremljanju poslovanja majhnih, srednjih in velikih podjetij. OpPIS na enem mestu združuje vse kar danes potrebuje sodobno podjetje, ki se ukvarja s storitvami, trgovino ali proizvodnimi procesi. Delo z njim lahko poteka tudi preko spleta. Našim naročnikom pa omogočamo vpogled, da lahko sami spremljajo svoje stroške, obveznosti, terjatve in druge knjigovodske postavke. Odvisno od njihove usposobljenosti lahko sami izvajajo določena opravila, ki se nato avtomatsko knjižijo v računovodske module.